Fairway driver

Latitude 64

Använd en fairway driver ifrån Latitude 64 för långa utkast där det är extra viktigt eller svårt att hålla sig på fairway. Bra kontroll i förhållande till den extra längd man får. Anpassade för längder ca 75-125 m. Testa din svensktillverkade fairway driver ifrån Latitude 64 hos oss på Disctality.

Latitude 64

Fairway drivers