Fairway drivers
Westside Discs

Använd en fairway driver ifrån Westside Discs för långa utkast där det är extra viktigt eller svårt att hålla sig på fairway. Bra kontroll i förhållande till den extra längd man får. Anpassade för längder ca 75-125 m. Testa din svensktillverkade fairway driver ifrån Westside Discs hos oss på Disctality.

Westside discs

Fairway drivers